nowenna pompejańska część błagalną tekst?

answer
Pod Twoją Obronę. 3x Królowo Różańca Świętego módl się za nami. Modlitwa Błagalna Pomnij o miłosierna Panno Różańcowa z Pompejów jako nigdy jeszcze nie słyszano aby ktokolwiek z czcicieli Twoich z Różańcem Twoim pomocy Twej wzywający miał być przez Ciebie opuszczony.